W. Ketelaars is gecertificeerd

BRL9334: de beoordelingsrichtlijn (BRL) 9334 is de beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor straatwerk. In deze BRL worden alle aspecten met betrekking tot kwaliteit van bestrating vastgelegd. Van de fundering tot het bestratingsmateriaal en het welzijn van de stratenmakers.
Download hiercertificaat BRL9334

ISO 9001: de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen
Download hier Certificaat ISO

VCA **: VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om medewerkers veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. VCA is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.
Download hier Certificaat VCA

Groenkeur Groenvoorzieningen www.groenkeur.nl/ : Groenkeur Groenvoorzieningen is het onafhankelijke en betrouwbare selectiecriterium voor kwaliteit, vakmanschap en garantie in de groene sector.
Download hier Certificaat Groenkeur Groenvoorzieningen

Volandis www.volandis.nl/ :bij een erkend leerbedrijf leren jongeren, die een mbo-opleiding in de bouw of infra volgen, het vak in de praktijk.
Volandis erkent organisaties als leerbedrijf voor de bouw- en infrasector.
Download Certificaat Bestratingen Certificaat Groenvoorzieningen

PSO (prestatieladder socialer ondernemen ) trede 2
Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-nederland.nl/
Downloadhier Certificaat PSO

CO2- Prestatieladder niveau 5
Downloadhier Certificaat CO2-P niveau 5