MVO

W. Ketelaars Holding BV heeft als organisatie met haar werkmaatschappijen W. Ketelaars Bestratingen BV en W. Ketelaars Groenvoorziening BV een jarenlange ervaring op het gebied van (her-)inrichting en onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur en wil met haar diensten bijdragen aan een plezierige en uitdagende leef- en werkomgeving.

De start van het bedrijf dateert van 1994. In het begin bestonden de werkzaamheden veelal uit bestratingen. Al snel na de start kwam er een groenvoorzieningtak bij. Tegenwoordig legt W. Ketelaars zich toe op het ontwerpen, adviseren, aanleggen en onderhouden van civiel- en cultuurtechnische werken.

Door de vele verschillende werkzaamheden heeft W. Ketelaars veel expertise in huis. Het leveren van bovengemiddelde kwaliteit en een goed onderling contact met de klant staan hoog in het vaandel.
Dit heeft als resultaat dat wij de werkzaamheden in nauw overleg en naar wens en volle tevredenheid van de opdrachtgever zullen uitvoeren. W. Ketelaars neemt daartoe initiatieven om het elektriciteit en brandstofverbruik bij uitvoering van haar diensten en projecten te beperken en de CO2-uitstoot te reduceren ten gunste van onze leef- en werkomgeving.

De organisatie W. Ketelaars Holding BV en haar werkmaatschappijen hebben meerdere certificaten voor het deskundig uitvoeren van de werkzaamheden en wil dit in 2017 uitbreiden met de CO2 Prestatieladder trede 5.

Via de prestatieladder van SKAO kan een CO2 bewust certificaat behaald worden waarmee aangetoond wordt in hoeverre het beleid is doorgevoerd in de organisatie.
Er wordt hierbij gekeken naar de vier onderdelen inzicht, CO2reductie, transparantie en initiatieven.
Graag wil W. Ketelaars met u delen wat haar prestaties, kennis en kunde zijn op het gebied van CO2-reductie.
Hiertoe kunt u via de onderstaande links onze KAM-beleidsverklaring, ons inventarisatierapport met daarin opgenomen onze CO2-footprint, behaalde- en gestelde doelstellingen en onze ketenanalyse ten aanzien van groenafval vinden.

Bovendien is er een link opgenomen naar het platform DuurzaamCollectief, waar u meer over de initiatieven die wij samen met andere ondernemingen genomen hebben kunt lezen.

KAM-beleidsverklaring
Ketenanalyse Groenafval
Inventarisatierapport

www.duurzaamcollectief.nl
www.skao.nl


Sinds kort werkt W. Ketelaars BV samen met WSD door medewerkers, met een afstand tot de arbeidsmarkt, te plaatsen binnen ons bedrijf. Dit in het kader van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen ).
Op deze manier dragen wij tevens ons steentje bij aan de Participatiewet .

MVO sluit prima aan bij onze strategie en ambitie en creŽert daarom een meerwaarde binnen onze organisatie.
Wij geloven namelijk, evenals WSD, in een maatschappij waarin iedereen volwaardig en naar vermogen kan meedoen.

Wij hopen dat onze opdrachtgever deze meerwaarde ook ziet en een gezonde mix van Profit, Planet en People weet te waarderen.

In de toekomst zijn wij zeker voornemens om de mogelijkheden te bekijken voor het voortzetten van deze trend en te kijken naar de kansen binnen ons bedrijf bij het inzetten van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In het kader hiervan zijn wij sinds 30 mei 2017 in het bezit van het certificaat PSO trede 2

Bekijk hier artikel WSD


Ook steunen wij regelmatig plaatselijke initiatieven met betrekking tot het welzijn van onze medemens en doen dit in de vorm van oa sponsering.

Bekijk hier voor meer informatie sponsering